Työttömyysturva

Työttömyysturva työn aikana ja sen jälkeen

Oikeuteesi saada työttömyysetuutta vaikuttaa se, työskenteletkö palkansaajana vai yrittäjänä. Myös työllistymisen kestolla on merkitystä.

Tutustu toimintaohjeisiin työn aikana ja sen jälkeen
Tutustu uuteen työhön ja yrittäjyyteen liittyviin käsitteisiin

Työnteko ansiotarkoituksessa on joko työskentelyä palkansaajana työ- tai virkasuhteessa tai yritystoimintaa.

 • Palkansaajana työntekijä tekee työtä palkkaa tai muuta vastiketta vastaan työnantajan kanssa tekemänsä työsopimuksen perusteella työnantajan johdon ja valvonnan alaisena.
 • Yrittäjä kantaa taloudellisen riskin yritystoimintansa kannattavuudesta itse sekä vastaa työnsä tuloksesta.

Työttömyysturvan näkökulmasta ansiotarkoituksessa tapahtuva työskentely, jota ei tehdä työ- tai virkasuhteessa on yritystoimintaa. Yritystoiminnalla tarkoitetaan yhtiömuotoisen toiminnan lisäksi myös itsenäisiä ammatinharjoittajia.

Henkilön pitäminen työttömyysturvajärjestelmässä yrittäjänä perustuu ensisijaisesti siihen, onko henkilö yrittäjän eläkelaissa tai maatalousyrittäjän eläkelaissa tarkoitettu yrittäjä.

Yrittäjäksi katsotaan työttömyysturvalakia sovellettaessa muun muassa henkilö

 • jolla on pakollinen YEL- tai MYEL-vakuutus, pois lukien apurahansaajat
 • joka on työttömyysturvalain mukainen yrityksen osaomistaja
 • joka tekee yritystä perustamatta ansiotyötä eikä ole työ- tai virkasuhteessa.

Laskutuspalveluosuuskunnan tai muun vastaavan yrityksen tai yhteisön kautta tehtyä työtä ei yleensä tehdä työsuhteessa. Tällainen työ katsotaan yrittäjänä tehdyksi ansiotyöksi. TE-toimisto arvioi oikeuden saada työttömyysetuutta vastaavalla tavalla kuin mitä tahansa muutakin yritystoimintaa. Työosuuskuntia, joissa työtä tehdään osuuskunnan lukuun, ei arvioida yritystoimintana.

Työttömyysetuuden saaminen edellyttää aina, että

 • olet ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon ja pidät työnhakusi voimassa
 • haet ja olet valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä myös työllistymisesi aikana.

Lue lisää: Yrittäjä ja työttömyysturva (te-palvelut.fi)

Työttömyysetuuden maksaja (Kela tai työttömyyskassa) selvittää työttömyysetuuden maksatukseen liittyvät asiat.

Selvitä itse myös eläkkeeseen ja verotukseen liittyvät asiat:
Oletko verotuksessa palkansaaja vai yrittäjä? (vero.fi)
Milloin yrittäjä tarvitsee YEL-vakuutuksen? (etera.fi)

Enintään kaksi viikkoa kestävä työ

Työsuhde:

 • Sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen, jos työllistyt enintään kaksi viikkoa kestävään kokoaikatyöhön tai osa-aikatyöhön.

Yrittäjä:

 • Jos työllistymisesi yrittäjänä kestää yhdenjaksoisesti enintään kaksi viikkoa, säilytät lähtökohtaisesti oikeutesi työttömyysetuuteen.
 • TE-toimisto ei selvitä lyhytkestoisen yrittäjänä tehdyn työjakson vaikutusta oikeuteen saada työttömyysetuutta.
 • Työllistymisestä tulee ilmoittaa työttömyysetuuden maksajalle. Yritystoiminnasta saamasi tulo sovitellaan työttömyysetuuden kanssa.

Yli kaksi viikkoa kestävä työ

Työsuhde:

 • Sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen, jos työllistyt osa-aikatyöhön.
 • Sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, jos työllistyt yli kaksi viikkoa kestävään kokoaikatyöhön.

Yrittäjä:

Yli kaksi viikkoa kestävän yritystoiminnan aloittaminen työttömyyden aikana: (voimassa 1.1.2018 alkaen)

 • TE-toimisto selvittää työttömyytesi ja yritystoiminnan aloittamisajankohdan.
 • Pääsääntöisesti TE-toimisto ei arvioi yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ensimmäisen neljän kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta.
 • Yritystoiminnasta saatavat tulot tulee ilmoittaa työttömyysetuuden maksajalle. Sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen.
 • Jos haet työttömyysetuutta yritystoiminnan ajalta, sinun tulee pitää työnhakusi voimassa ja hakea kokoaikatyötä. Yritystoiminta ei ole pätevä syy kieltäytyä esimerkiksi tarjotusta työstä tai työllistymistä edistävistä palveluista.
 • Yritystoimintasi pää- ja sivutoimisuus arvioidaan TE-toimistossa neljän kuukauden kuluttua yritystoiminnan aloittamisesta.
  • Jos yritystoiminnan arvioidaan silloin olevan päätoimista, oikeutesi työttömyysetuuteen päättyy.
  • Jos yritystoiminta katsotaan sivutoimiseksi, sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen.
  • TE-toimiston ratkaisu koskee vain neljän kuukauden jälkeistä aikaa, eikä sillä ole takautuvaa vaikutusta.

Yli kaksi viikkoa kestävä yritystoiminta (pl. vuonna 2018 työttömänä aloitettu yritystoiminta)

 • TE-toimisto selvittää, oletko työttömyysturvalaissa tarkoitettu yrittäjä.
 • Jos sinua pidetään yrittäjänä, TE-toimisto ratkaisee, onko työllistymisesi yritystoiminnassa pää- vai sivutoimista.
  • Arvioitaessa yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuutta ratkaisevaa on toiminnan vaatima työmäärä, ei yritystoiminnasta saatavat tulot tai voitto. Työllistyminen on päätoimista, jos yritystoimintasi vaatima työmäärä on niin suuri, että et voi vastaanottaa kokoaikatyötä.
 • Jos olet päätoiminen yrittäjä, sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, jos työllistyt päätoimisesti yrittäjänä yhdenjaksoisesti yli kahden viikon ajan.
 • Jos yritystoimintasi on sivutoimista, sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen.

Työn päätyttyä

Työsuhteen päättymisen jälkeen:

 • Työsuhteen kestosta riippumatta työsuhteen päättymisen syyllä voi olla merkitystä työttömyysetuuden saamisen näkökulmasta.
 • Jos työsuhde on ollut määräaikainen ja olet työskennellyt sen päättymiseen saakka, sinulla on oikeus työttömyysetuuteen työn päättymisen jälkeen, mikäli edellytykset muuten täyttyvät.
 • Esimerkiksi jos työsuhteesi päättyy omasta pyynnöstäsi, TE-toimisto selvittää irtisanoutumisen vaikutuksen työttömyysetuuden saamiseen.

Yritystoiminnan päättymisen jälkeen:

 • Enintään kaksi viikkoa kestävän yritystoiminnan osalta työttömyysetuuden maksaja toteaa työjakson keston ja selvittää sovitellun työttömyysetuuden maksamisen edellytykset.
 • Jos olet työllistynyt yrittäjänä päätoimisesti yli kahden viikon ajan, työttömyysetuuden saaminen edellyttää joko koko yritystoiminnan lopettamista tai joissain tilanteissa oman työskentelysi päättymistä.
 • Yritystoiminnan lopettamista ei edellytetä työttömyysetuuden saamisen näkökulmasta, jos TE-toimisto on katsonut yritystoimintasi sivutoimiseksi eikä tilanne ole muuttunut.

 

Yleisneuvontaa:

Työttömyysturvaneuvonnan puhelinpalvelu

0295 020 701

arkisin klo 9.00–16.15


Työttömyysturvan UKK

Toimi näin työn alkaessa ja sen jälkeen

Työnhakijana ollessasi ilmoita aina muutoksista työnhaussasi ja yhteystiedoissasi ensisijaisesti Oma asiointi -palvelun kautta. Ilmoita myös, haetko työttömyysetuutta. Työttömyysetuutta voidaan maksaa vain ajalta, jolloin olet työnhakijana ja haet kokoaikatyötä.

Enintään kaksi viikkoa kestävä työ alkaa

Työsuhde:

 • Ilmoita työllistymisestäsi työttömyysetuuden maksajalle.

Yritystoiminta:

 • Ilmoita työllistymisestäsi työttömyysetuuden maksajalle.
 • Ilmoita työllistymisestäsi myös TE-toimistoon, jos TE-toimisto on aiemmin katsonut yritystoimintasi sivutoimiseksi ja yritystoimintasi laajenee tai yritystoiminnan kestosta ei ole varmuutta. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse henkilöasiakkaan puhelinpalveluun.

Kun työ päättyy

Työsuhde ja yritystoiminta: 

 • Ilmoita työllistymisen päättymisestä työttömyysetuuden maksajalle.

Yli kaksi viikkoa kestävä työ alkaa

Työsuhde ja yritystoiminta:

 • Ilmoita työllistymisestäsi TE-toimistoon Oma asiointi -palvelun kautta tai puhelimitse henkilöasiakkaan puhelinpalveluun. 
 • Ilmoita työllistymisestäsi työttömyysetuuden maksajalle.

Voit halutessasi jatkaa työnhakijana TE-toimistossa tai päättää työnhaun kokonaan.

 • Jos päätät työnhaun, sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen.
 • Jos jatkat työnhakijana, TE-toimisto selvittää oikeutesi saada työttömyysetuutta. Työttömyysetuuden saaminen edellyttää muun muassa, että pidät työnhakusi voimassa ja haet työkykysi mukaista kokoaikatyötä.

Kun työ päättyy

 • Jos työnhakusi ei ole voimassa, ilmoittaudu työnhakijaksi käynnistämällä työnhaku Oma asiointi -palvelun kautta tai jos et voi käyttää sähköistä asiointia, soittamalla TE-toimistoon henkilöasiakkaan puhelinpalveluun.
 • Jos työnhakusi on jo voimassa, ilmoita tilanteen muuttumisesta Oma asiointi -palvelun kautta tai soittamalla TE-toimistoon henkilöasiakkaan puhelinpalveluun.
 • TE-toimisto selvittää oikeutesi työttömyysetuuteen ja pyytää tarvittaessa toimittamaan todistuksia yritystoiminnastasi tai työsuhteestasi.

Henkilöasiakkaan puhelinpalvelu

0295 025 500

arkisin klo 9.00–16.15


Oma asiointi